Ακουστικές επενδύσεις

Ακουστικά Πάνελ

Τα προϊόντα InterAcoustic μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικαλύψεις τοίχου ή οροφής, και χαρακτηρίζονται από:

• Μεγάλη ποικιλία ήχο-απορροφήσεων

• Διάφορες διαστάσεις

• Εξαιρετική λύση κάλυψης

• Την δυνατότητα δημιουργίας οποιουδήποτε σχεδίου ή μοτίβου